2018.08.25. szombat
Nyomtatás

Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja díjátadó ünnepség keretében jutalmazza a 2018/2019. évi tehetséggondozó és tanulmányi versenyek fővárosi és Pest megyei döntőjén első három helyezést elért diákokat.

A tanulók az ünnepségen vehetik át jutalmukat, valamint felkészítő tanáruk elismerő oklevelét.

 A rendezvény időpontja:  2019. június 6. (csütörtök)

A rendezvény helyszíne: Pest Megyei Kormányhivatal, Kossuth Lajos Díszterem, 1052 Budapest, Városház u. 7.     

A versenyzők a díjátadóra szóló meghívót (a pontos időpont megjelölésével) intézményvezetőjüktől vehetik át.

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 8. §-a előírja, hogy a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében kell az Nkt. 19. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyeket szervezni, tehát a pedagógiai oktatási központok feladata a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésének koordinációja, zökkenőmentes lebonyolításának támogatása.
A versenyek fővárosi/Pest megyei fordulóinak koordinálója:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezéssel foglalkozó munkacsoportja koordinálja az országos, megyei és fővárosi versenyeket, kapcsolatot tart az érdekelt felekkel, a versenyek kiíróival, a versenyt lebonyolító és a versenyben részt vevő intézményekkel.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezéssel foglalkozó munkacsoportja által koordinált versenyek:

Az EMMI által támogatott versenyek:

 • „Édes anyanyelvünk ”országos nyelvhasználati verseny a középfokú iskolák tanulói számára
 • „Szép magyar beszéd” az 5–8. évfolyamos tanulók számára
 • „Szép magyar beszéd” a középfokú intézmények tanulói számára

Az Oktatási Hivatal által támogatott „közös” versenyek:

 • Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny 7–10. évfolyamosoknak
 • Herman Ottó Kárpát-medencei országos biológiaverseny
 • Hevesy György Kárpát-medencei országos kémiaverseny
 • Implom József középiskolai helyesírási verseny
 • Irinyi János országos kémiaverseny középiskolásoknak
 • Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny általános iskolásoknak
 • Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny
 • Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny
 • Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak
 • Savaria országos történelem tanulmányi verseny
 • Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
 • Teleki Pál Kárpát-medencei országos földrajz–földtan verseny
 • 7–8. osztályosok országos történelmi tanulmányi versenye
 • 7–8. osztályosok országos német nyelvi versenye

A Budapesti POK által kiírt „saját” versenyek:

 • „Tiszán innen – Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny
 • Fővárosi általános iskolai informatikai alkalmazói verseny
 • Fővárosi középiskolai informatika alkalmazói verseny
 • Fővárosi vers- és prózamondó verseny általános iskolásoknak
 • Fővárosi szépolvasó verseny 4. osztályosoknak
 • Fővárosi helyesírási verseny 4. osztályosoknak
 • Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát verseny általános iskolásoknak
 • Horváth Mihály középiskolai történelemverseny
 • Komplex rajzverseny 1–12. évfolyamos korosztálynak

 

A jelentkezés menete:

 1. A felhasználónak a nevezéshez be kell jelentkeznie a felületre. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezőknek regisztrálni kell a Regisztráció felületén. 
  A bejelentkezést követően válik elérhetővé az oldalon a Jelentkezés menüpont, a nevezéshez szükséges online űrlap.
 2. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése:
 3. A jelentkezési lap egy tanuló nevezésének beküldésére szolgál. Amennyiben több tanulót kíván nevezni a versenyre, akkor kérjük, tanulónként töltse ki az űrlapot. A „Jelentkezés” gombra kattintva történik meg a nevezés. A beküldés után a jelentkezési lap megőrzi a kitöltött mezőket, így csak a tanuló nevét és a megváltozott adatokat kell megadni a további tanulók nevezésekor.
  A nevezés sikeres, ha a tanuló neve eltűnik a mezőből. A rendszer erről külön értesítést nem küld. Az adatok a honlapon 24 órán belül frissülnek, a sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán másnaptól látható a versenyre jelentkezett tanuló neve és iskolája.
 4. A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat a tehetseg.bppok@oh.gov.hu e-mail címen kérjük jelezni.

Az Oktatási Hivatal által támogatott versenyek fővárosi/megyei fordulóin a részvétel ingyenes.

 

VERSENYSZABÁLYOK

I. Versenyszervezéssel kapcsolatos általános szabályok

A Tehetséghálón meghirdetett budapesti és Pest megyei versenyekre minden esetben csak a www.tehetseghalo.hu honlapon történt nevezéseket fogadjuk el.

 1. Nevezési határidőn túl a Tehetségháló rendszere lezár, ezt követően nevezést nem fogadunk be.
 2. Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezte fordulók eredményeit a Tehetséghálón tesszük közzé.
 3. Az online nevezés során az adatok valódiságáért és pontosságáért az adatot rögzítő felel. A téves adatok megadásából (névelírás stb.) felmerülő problémák miatt reklamációt nem fogadunk el.
 4. Az Oktatási Hivatal által rendszeresített kitöltött és aláírt Nevezési lapot a versenyző minden esetben hozza magával a verseny helyszínére, és a regisztráció során adja le! Abban az esetben, ha a nevezési lapot a versenyző nem tudja leadni, két munkanap áll rendelkezésére annak pótlására. Ha a nevezési lap pótlása nem történik meg, az a versenyből való kizárással járhat.

  Nevezési lap >>

 II. Rendkívüli esetek és elbírálásuk

 1. A verseny eredményével kapcsolatos jogorvoslat lehetősége
  Amennyiben arról az országos versenykiírás nem rendelkezik, a fővárosi/megyei fordulók szakmai kérdéseiben a versenybizottság/zsűri döntése az irányadó.
 2. Késés
  Az a versenyző kezdheti meg a versenyt, aki a verseny kezdetekor a verseny helyszínén megjelent, regisztrálta magát, és leadta a jelentkezési lapját. Indokolt esetben maximum 10 perc késéssel csatlakozhat a versenyhez a tanuló, ám a rendelkezésre álló idő nem hosszabbodik a késés idejével.
  A fentiek alól kivételt képeznek a helyesírási versenyek, amelyek esetében a verseny kezdete után érkezőknek nincs lehetőségük a bekapcsolódásra.
 3. Pontazonosság
  Valamennyi versenyre vonatkozóan törekedni kell a holtverseny elkerülésére. Abban az esetben, ha a verseny kiírója nem rendelkezik a pontazonosság esetén alkalmazható helyezési rangsorszám megállapításáról, akkor a prioritást élvező feladatokat, amelyek alapján a helyezési sorrend megállapítható, a fővárosi vagy megyei fordulót szervező versenyfelelős által felkért versenybizottság állapítja meg.
 4. A nem nevezett, vagy az Oktatási Hivatal Budapesti POK versenyszervező csoportja által be nem hívott tanulók versenyzése
  Amennyiben egy tanuló úgy jelenik meg a versenyen, hogy a Tehetséghálón nem nevezték be, vagy az iskolai/kerületi fordulón elért eredmény alapján a Budapesti POK versenyszervezője nem értesítette a továbbjutásról, a versenyen nem vehet részt.
  Kizárólag a Tehetséghálón megjelenő továbbjutó tanulók listáján, és az annak alapján készült JELENLÉTI ÍVEN szereplő tanulók kezdhetik meg a versenyzést.
 5. Személycsere
  A versenyen csak a benevezett és a jelenléti íven feltüntetett tanuló vehet részt. Személycserére a versenyszervezőkkel való előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor.
 6. Meg nem engedett eszközök használata
  A versenykiírásban kizárólagosan megjelölt, a verseny megkezdésekor jelenlévő, a lebonyolítást végző szaktanácsadó vagy POK munkatárs által ismertetett segédeszközök kivételével bármilyen más eszköz használata TILOS. Meg nem engedett eszköz használatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a verseny kiírójának, a versenyző iskolájának meg kell küldeni, és azt a versenydokumentáció részeként kell kezelni. Az esetet a versenybizottság/zsűri kivizsgálja, és határozatot hoz a tiltott eszközt használó versenyzővel kapcsolatos szankcióról. A határozatról a tanuló iskoláját, felkészítő tanárát tájékoztatni kell.
 7. Különleges/speciális igényű versenyző
  A versenyzők különleges igényeit a nevezéssel egyidejűleg a versenyszervezési csoportnak jelezni kell. A speciális igény fennállását hivatalos igazolással kell alátámasztani. Az előre nem jelzett igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

 

  A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által koordinált tanulmányi/tehetségkutató
  versenyekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a tehetseg.bppok@oh.gov.hu
  vagy a versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu elektronikus címen fogadjuk.