2018.10.25. csütörtök
Nyomtatás

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny [Pest megye]

7-8. évfolyam
Földrajz

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat földrajz–földtan témakörben magyarországi és határon túli, magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves (hetedik és nyolcadik évfolyamos) tanulói számára hirdeti meg.  

A verseny kezdete:
2019.02.18.
helyszíne:
kijelölt iskola
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.02.18.
helyszíne:
kijelölt iskola
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.04.06.
helyszíne:
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.05.10-12.
helyszíne:
Eszterházy Károly Egyetem - Eger
Eredmények közzététele:
2019.04.12.  14:00
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Magyar Természettudományi Társulat
szakmai felelőse:
Kovács Eszter
elérhetősége:
+36-1-266-1101, mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

Nevezés módja: a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Tehetségháló portálján.

Nevezési határidő: 2019. február 22. a II. (megyei) fordulóra.

A verseny ismeretanyaga és fordulói 

1.Iskolai forduló: 2019. február 18. hétfő 15:00 óra

A Verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a Verseny lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista megküldése a megyei versenyfelelősnek. A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 6 nappal a verseny előtt e-mailben kapja meg az MTT Titkárságáról a feladatlapokat, javítókulcsokat, majd 4 nappal a verseny előtt továbbítja azokat az iskolák igazgatóinak.

Minden benevezett iskolából a győztes 7. és 8. osztályos tanuló (pontszámtól függetlenül) bejut a Pest megyei döntőbe, valamint a további 2-2 fő, ha a dolgozata elérte a 70 pontot.

A verseny Pest megyei fordulóiról tájékozódás céljából az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelősével kell felvenni a kapcsolatot.

Az iskolai forduló ismeretanyaga:

7.  évfolyamos tanulók részére:

 • Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek.
 • A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti vizek.
 • Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek.
 • Éghajlati övezetek jellemzői.
 • A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története.

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a felkészüléshez az alábbi internetes címeket:

OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető: https://player.nkp.hu/play/215330

OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető: https://player.nkp.hu/play/234358/false/undefined

OFI 5.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: 
https://player.nkp.hu/play/186798

OFI 6.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: 
https://player.nkp.hu/play/213506

8.  évfolyamos tanulók részére:

 • Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség - Tájékozódás a térképen és a valóságban
 • A Föld és a Világegyetem - A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat
 • Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői - Kárpát-medence felszíne
 • Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusa

A megyei fordulóra a nevezési határidő: 2019. február 22.

Nevezés módja: online Tehetséghálón.

Pest megyei forduló: 2019. április 6. szombat 10:00-12:00 óra
Helyszíne: Budaörs 1. sz. Általános Iskola, 2040 Budaörs, Hársfa u. 29.

A Pest megyei fordulóban a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldják meg. A központi feladatlap 100, holtverseny esetére +10 kérdésből áll, a megoldás időtartama 120 perc. A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló jut a Kárpát-medencei döntőbe.

Ha a versenyző a Pest megyei fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhez, ahol iskolába jár.

A Pest megyei forduló eredményeit a versenyt rendező intézmény eljuttatja a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak.

Beküldési határidő: 2019. április 12. (péntek)

A Kárpát-medencei döntőbe bejutott versenyzők adatait és az eredménylistát a Pest megyei versenyfelelős táblázatos formában továbbítja az MTT Titkárságának (mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu).

Beküldési határidő: 2019. április 17. szerda

A Pest megyei döntő ismeretanyaga:

7.  évfolyamos tanulók részére:

 • Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek.
 • A földrajzi övezetesség alapjai.
 • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
 • Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza.
 • Amerika természetföldrajza.

Tananyagon kívül:

 • A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2018./ 3. 4. 5. 6, 2019./1. számaiból. 
 • Teleki Pál élete és munkássága: letölthető: www.mtte.hu,

8.  évfolyamos tanulók részére:

 • Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – a Kárpát-medence felszíne. 
 • Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.
 • Magyarország gazdasági élete. 
 • Természetbúvár folyóirat „Hazai tájakon” cikkei (2018/3., 4., 5., 6. 2019/1.). 
 • Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu)

Kárpát-medencei döntő: 2019. május 10-11-12. (péntek-szombat-vasárnap)

Helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem – Eger

A Kárpát-medencei döntő fordulói:

 • írásbeli
 • terepgyakorlat
 • szóbeli

A versenyzők az első, írásbeli fordulót az MTT által összeállított központi feladatlap megoldásával teljesítik. A feladatlap 100 pontos, a megoldás időtartama 90 perc.

A Kárpát-medencei döntő második fordulója gyakorlati jellegű. A két évfolyam versenyzőinek közösen szervezett terepbejárásából és a terepbejáráson bemutatottak alapján készített feladatsor megoldásából áll. 

A Kárpát-medencei döntő harmadik fordulója évfolyamonként szervezett szóbeli verseny. Ennek során a versenyzők tételsorból kihúzott témákban rövid, 5 perces előadásokat tartanak, ami térképhasználattal és a terepi fordulóhoz kapcsolódó kőzet-felismerési feladattal egészül ki. A versenyző a szóbeli vizsga előtti felkészülés ideje alatt jegyzeteket készíthet. A szóbeli versenyen csak a szervezők által biztosított falitérképek, atlaszok használhatók.

Az MTT a versenyzőknek és a felkészítő-tanároknak emléklapot ad. Évfolyamonként a verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevélben részesül, míg a Kárpát-medencei első helyezett tanulók a Teleki Pál érmet is megkapják. 

A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2019 nyarán részt vehetnek az MTT tervezett egy hetes III. Kárpát-medencei Tehetségtáborában. 

A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga:

7.  évfolyamos tanulók részére

Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek.

 • A földrajzi övezetesség alapjai.
 • A Föld belső felépítése és felszínfejlődése.
 • Afrika, Ausztrália, Amerika, a sarkvidékek és a világtenger földrajza.
 • Ázsia természetföldrajza

A tananyagon kívül:

 • A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; (2018/3., 4., 5., 6. 2019/1., 2.) Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu, 
 • Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
 • A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag. 
 • A Kárpát-medence földrajzi, néprajzi, történelmi nevezetességei. Ennek ajánlott szakirodalma az MTT honlapján található. (A különdíjakért lebonyolított verseny nem számít bele a Kárpátmedencei döntő összesített eredményébe).

8.  évfolyamos tanulók részére:

 • Kárpát-medence természetföldrajza - Európa természeti, társadalmi, gazdasági földrajza.

A tananyagon felül:

 • A TermészetBúvár c. folyóirat „Hazai tájakon” cikkei (2018/3., 4., 5., 6. 2019/1., 2.) Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu
 •  Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
 •  A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag.
 •  Kárpát-medence földrajzi, néprajzi, történelmi nevezetességei.  Ennek ajánlott szakirodalma az MTT honlapján található.

 Ajánlott tankönyvek: 

 • Földrajz 7. FI 506010701/1 (Újgenerációs tankönyv) - Földrajz 7. AP-071306 - Földrajz 7. MS-2609 ehhez kapcsolódva:
 • Földrajz 7. kieg. MS-2979U
 • Földrajz 8. tankönyv - FI-506010801/1 - Földrajz 8. AP-081305
 • Földrajz 7. MS-2609 (nem tévedés, a tankönyv európai része a nyolcadikosoknak!)
 • Földrajz 8. MS-2613 - Földrajz 8. kieg. MS-2983U

A háromnapos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Az I. és II. forduló eredményeit a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Tehetségháló weblapján tesszük közzé.

A Pest megyei fordulóban I., II. és III. helyezést elért tanulók a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ központi díjátadó ünnepségén oklevelet kapnak és könyvutalványban vagy tárgyi jutalomban részesülnek.

Kapcsolat:

Általános kérdésekben

Kovács Eszter ügyvezető igazgató
Magyar Természettudományi Társulat 
1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.
Telefon: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556
E-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

Pest megyei fordulóval kapcsolatos kérdésekben

Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
Telefon: +36-1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

Kapcsolódó anyagok

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

Adatkezelési tájékoztató Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz- földtan verseny Pest megye (526KB)