2018.10.18. csütörtök
Nyomtatás

Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny [Budapest]

9-10. évfolyam
Biológia és környezetvédelem

A verseny célja

Negyven évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor a biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevével hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával.

A verseny kezdete:
2019. 01. 10.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2019. 01. 10.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019. 02. 21.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019. 04.26-28.
helyszíne:
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági-és Élelmiszertudományi Kara, Mosonmagyaróvár
Eredmények közzététele:
2018.10.18.  14:41
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Agrárminisztérium, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzata, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara – Mosonmagyaróvár, a Balassi Intézet, a TermészetBúvár folyóirat
szakmai felelőse:
Hoczek László, dr. Pinke Gyula
elérhetősége:
+36-99-506-470, hoczek.laszlo@rothszki.hu, pinke.gyula@sze.hu
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny meghirdetője

A verseny az Agrárminisztérium, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara – Mosonmagyaróvár, a Balassi Intézet, a TermészetBúvár folyóirat szervezésében, valamint az Élet és Tudomány Szerkesztősége médiapartnerségével kerül meghirdetésre.

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

  1. kategória: A hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű gimnáziumok 9 és 10. évfolyamáról azok a tanulók, akik az adott tanévben nem tanulnak biológia tantárgyat, valamint a normál gimnáziumi nyelvi előkészítős és 9. osztályos tanulók
  2. kategória: Azok a hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű gimnáziumi tanulók, akik már nyelvi előkészítőben és 9. osztályban tanulnak biológiát, és minden 10. osztályos gimnáziumi tanuló.
  3. kategória: Azok a szakgimnáziumi 9-10. osztályos tanulók, akiknél az iskola profijának megfelelően van biológia.
  4. kategória: Azok a szakközép és szakgimnáziumi 9 és 10. osztályos tanulók, akik nem tanulnak biológiát.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdések, egyszerű ökológiai, és biológiai vizsgálatok.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta, prezentáció (Microsoft Office.ppt, *.pptx, prezi /az utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a tanuló biztosítja/ formájában. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti - diaképes feladatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A helyezések végső sorrendje a szóbeli döntőben 6-6 gimnáziumi és 5-5 szakközépiskolai tanuló között dől el. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobbakat, ez azonban független a verseny pontozásától. A versenyfeladatok és a versenykiírás a verseny honlapján olvasható.  http://www.kitaibelverseny.hu

A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos állapotát bemutató szakkönyvek.

Nevezési díj: az iskolai és a fővárosi fordulón nincs

A verseny ütemezése, fordulói:

Nevezés módja és határideje: A tanulókat a Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu) weblapon kell a versenybe benevezni 2018. december 12-ig.

Első forduló (iskolai) 2019. január 10. (csütörtök) 14-16 óra

Az iskolai selejtezőt az Iskola által igényelt központi feladatsor alapján kell lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

  • Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása
  • Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

Az iskolai fordulóról a fővárosi fordulóra továbbjutók névsorát a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak kell megküldeni kategória megjelölésével és a felkészítő tanáraik nevének és elérhetőségének feltüntetésével 2019. január 18-ig. A fővárosi fordulóra iskolánként, kategóriánként legfeljebb 7 tanuló terjeszthető fel az iskola szaktanára és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján.

Második (fővárosi) forduló: 2019. február 21. 14-16 óra.

Helyszíne: Budapeti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A versenyfelelősök a fővárosi fordulóba benevezett kategóriánkénti tanuló létszámot megküldik a verseny kiírójának e-mail info@kitaibelverseny.hu címére 2019. január 25-ig.

A fővárosi fordulót központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani az OKTV szabályai szerint. A fővárosi versenyfelelősök e-mailen kapják meg 2019. február 7-ig a megyei forduló feladatlapját és a javítókulcsot a kiírótól.

Az országos döntőre a fővárosi forduló eredményei alapján a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse terjeszti fel a továbbjutókat 2019. március 8-ig (iskola neve, postai és e-mail címe, tanuló és felkészítő tanár neve, e-mail címe) a kiíró központi e-mail címére info@kitaibelverseny.hu Számuk évfolyamonként az I. és II. kategóriában Budapestről 5-5, A III. és IV. kategóriában évfolyamonként Budapestről 2-2 fő. Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők.

Harmadik forduló (országos):

Az országos versenyfelelős 2019. április 5-ig küldi ki e-mailon az országos fordulóhoz a versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációhoz szükséges értesítést, melynek visszaküldési határideje 2019. május 12. A sikeres regisztrációt követően a szervezők elektronikus visszajelzést küldenek és egyben megküldik a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Az országos forduló időpontja 2019. április 26-28.

Helyszíne: Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.

A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:

Levélcím: Roth Gyula Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 9401 Sopron, Pf.: 26.
Telefon: +36-99-506-470
E-mail:
Hoczek László,  hoczek.laszlo@rothszki.hu
dr. Pinke Gyula, pinke.gyula@sze.hu

Kapcsolattartó:
Szikszai Imréné pedagógiai referens
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Tel.: +36-1-374-2252, e-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

 

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny (522KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)