2018.10.29. hétfő
Nyomtatás

XXVII. Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny [Budapest]

5-6.évfolyam
Természetismeret

A verseny célja

A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, valamint mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

 

A verseny kezdete:
2019.03.08.
helyszíne:
kijelölt iskola
Nevezés:
Lezárva
módja:
A versenykiírás szerint
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.03.08.
helyszíne:
kijelölt iskola
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.04.26.
helyszíne:
Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Bp. XIII. kerület
A(z) 3. forduló időpontja:
2019. május 24-25-26.
helyszíne:
Mezőtúri Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Eredmények közzététele:
2019.05.03.  14:00
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány
szakmai felelőse:
Dr. Krizsán Józsefné
elérhetősége:
kaankaroly@freemail.hu
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny meghirdetője
Az Agrárminisztérium fővédnökségével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pedagógiai Oktatási Központok, a Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezőtúr), Mezőtúr Város Önkormányzata, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda (Mezőtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a TermészetBÚVÁR Alapítvány, a Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, és Kollégiuma (Mezőtúr), a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány, a NEFAG Zrt. (Szolnok)

A verseny ismeretanyaga
A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Duna-Dráva Nemzeti Parkról és a Bükki Nemzeti Parkról szerzett ismeretekkel.

A verseny alapirodalma
A verseny ismeretanyagát feldolgozó tankönyvek, amelyek az érvényes tankönyvjegyzékben szerepelnek. Kaán Károly élete és munkássága. A TermészetBÚVÁR című lap 2018. 3-4-5-6. és a 2019. 1. számaiban szereplő ajánlott irodalom a felkészüléshez. A poszter, a virágkalendárium és az útravaló rovatokhoz kapcsolódó képek és szöveges információk (2019. 2. szám csak az országos döntőben szerepel) A Duna-Dráva Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park alapvető ismerete a TermészetBÚVÁR által megjelentetett leporelló segítségével. (megrendelhető e-mailen: tbuvar@t-online. hu, vagy a szerkesztőség címén: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

A verseny Tanári segédanyaga letölthető. >>

A felkészüléshez szükséges leporellók (Duna-Dráva Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park) letölthetők a http://tbuvar.hu honlapról.

 

A verseny fordulói 

Kerületi 2019. március 8. (péntek) 14 óra
Az iskolai fordulót a szaktanárok szervezik meg, megelőzve a kerületi fordulót. Kérjük a felkészítő kollégákat, hogy a kerületi fordulóra a jelentkezéshez a mellékelt táblázatot használják. Jelentkezni a kerületi munkaközösség-vezetőknél kell. 

A kerületi forduló központi feladatlapjait és a javítókulcsokat a verseny előtt 2 nappal a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ küldi meg e-mail-ben a kerületi versenyszervezőknek. (A megyei versenyfelelősök 4 nappal a verseny előtt e-mailben kapják meg a versenybizottságtól a feladatlapokat és a javítókulcsokat). Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása és az értékelés. 

A kerületi fordulón a legmagasabb pontszámot elért 3 ötödik osztályos és 3 hatodik osztályos tanuló juthat be a fővárosi döntőbe. 

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 70 perc.

A fővárosi fordulóra 2019. március 14-ig a kerületi verseny szervezője nevezi be a tanulókat a Tehetségháló weblapon.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezője  (Dr. Krizsán Józsefné, e-mail: kaankaroly@freemail.hu2019. március 20-ig továbbítja a nevezéseket a versenybizottság titkárának.

A fővárosi forduló: 2019. április 26. (péntek) 10 óra

Helyszíne: Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
1134 Budapest, Dózsa György út 136.

A fővárosi forduló részletes programjáról az érintettek tájékoztatást kapnak. 
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja. A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja.

Továbbjutás az országos döntőre

A legmagasabb pontszámot elért 3 ötödikes és 3 hatodikos tanuló jut be az országos döntőbe, de egy iskolából maximum 2 fő. A budapesti forduló eredménylistáját (név, iskola, felkészítőtanár, pontszám) a versenybizottság titkárának Dr. Krizsán Józsefnének kell elküldeni. (kaankaroly@freemail.hu)

Országos forduló: 2019. május 24-25-26. (péntek-szombat-vasárnap) 
Helyszíne: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.

Résztvevők: A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről összesen 6 fő juthat az országos döntőbe, de egy intézményből maximum 2 fő.

A döntő írásbeli, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón 5 perces kiselőadás keretében a versenyző beszámol saját kutatásai, megfigyelései alapján a lakóhelye vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) természeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a károsodások megelőzésének lehetőségeiről. Téma lehet: az élővilág (például: erdeink, őshonos növények és állatok, stb.) átalakulása, de bemutathatók az életmód és a foglalkozások, illetve a környezetvédelmi hagyományok, akciók is. Demonstrációként felhasználható: fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.

Az országos forduló része a poszterverseny. Egy A/1-es méretű posztert (akasztóval együtt) kell készíteni minden résztvevőnek. Ez a poszter alapját képezi annak a kiállításnak, amelyet hagyományainkhoz híven az országos verseny ideje alatt fogunk rendezni.

A poszter témája: A mi erdőnk
A technika tetszőlegesen választható (fotó, rajz, festmény, grafika technikák, kollázs, montázs, esetleg domborműszerű megoldások).

Az országos fordulón a tanulók és a felkészítő tanárok részvételi díja a támogatási pályázat döntésétől függően alakul.

A versenyeredmények közzététele

A  kerületi és a fővárosi forduló eredményeit a Tehetséghálón tesszük közzé.

A döntő eredményei a 2019. május 26-án Mezőtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2019/4. számában és az Interneten a http://tbuvar.hu/, www.kaankaroly.hu, www.oee.hu honlapokon tekinthetők meg. A háromnapos versenyről videó- és fotódokumentáció készül. A korábbi versenyek videónyagai az interneten elérhetők. YouTube: Kaán Károly verseny.

A verseny díjazása

A fővárosi fordulón I., II., és III. helyezést elért tanulók a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ központi díjkiosztó ünnepségén oklevelet kapnak és könyvutalványban vagy tárgyi jutalomban részesülnek.

Az országos döntőn fődíjas tanulók és felkészítő tanáraik (3-3 fő) Kaán Károly Emlékérmet (Az Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Kossuth, Munkácsy és Mednyánszky – díjas szobrászművész.) és tárgyjutalmat kapnak. A TermészetBÚVÁR Alapítványtól a magazin egy éves előfizetését, könyvsorozatot és CD- kiadványokat, továbbá az Erdészeti Lapok és A mi erdőnk egy éves előfizetését, természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy-és könyvjutalmat kapnak. További díjak: az elméleti fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselőadáson kiemelkedő eredményt elért versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. Az országos forduló résztvevői kedvezményes táborozási lehetőséget kaphatnak a XIX. Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 71. NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház). Minden döntőbe jutó tanuló (25 fő) és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak. Külön elismerésben részesülnek a kettő vagy több alkalommal visszatérő felkészítő tanárok.

Szakmai felelős: 
Dr. Krizsán Józsefné titkár, versenybizottság
E-mail: kaankaroly@freemail.hu

Kapcsolattartó:
Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Telefon: +36-1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu 

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - XXVII. Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny (524KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)