2018.10.25. csütörtök
Nyomtatás

Savaria országos történelemverseny [Budapest]

9-10. évfolyam
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
helyszíne:
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
Eredmények közzététele:
2019.02.22.  16:30
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Oktatási Hivatal
szakmai felelőse:
Dr. Bakó Balázs
elérhetősége:
+36-94-519-604,bako.balazs@srpszkk.elte.hu
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374-2142, bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják

II.  kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulóit is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 9. és 10. évfolyamos tanulói abban a kategóriában versenyezhetnek, amelynek anyagát az adott évben vagy korábban tanulták.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10. évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. (I. kategória) vagy a 10. évfolyam (II. kategória) tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai

A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság (pl. meg nem engedett segédeszközök használata stb.) esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja. 
A jogorvoslat menete: Az iskolai és megyei fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottsághoz lehet fordulni.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

1.  forduló: Az őskortól Kr. u. 14-ig 

Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlasz

2. forduló:  Az őskortól 1077-ig (egyetemes és magyar történelem) 

 1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlasz
 2. Tarján M. Tamás: Augustus császár halála. Rubicon online történelmi magazin. 
  URL: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/14_augusztus_19_augustus_csaszar_halala (2018. 03. 30.)
 3. szerk. Véber Franciska (2009): Magyarország története ismeretterjesztő filmsorozat 3. Államalapítás. FilmArt Filmstúdió és Magyart Televízió, rendező: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba
  URL: https://youtu.be/38uZNXy_PE0 (2018. 04. 08.)

3. forduló: Egyetemes történelem az őskortól 1453-ig; A magyarság története a kezdetektől 1301-ig 

 1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlasz és a 2. forduló szakirodalma
 2. Herber–Martos–Moss–Tisza (2005): Történelem 3. (1000-től 1500-ig). Reáltanoda Alapítvány, Budapest. 58-60. o. és 165-177. o.
 3. Engel Pál (1990): Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig.Magyarok Európában I.V. A Kelet hegemóniája(600-1000). Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest. 72-87. o.
 4. Magyarország története 7. (Az Aranybullától a tatárdúlási) Magyarország története ismeretterjesztő filmsorozat szerk. Véber Franciska (2009) FilmArt Filmstúdió és Magyart Televízió, rendező: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba. URL: https://youtu.be/IlQzzOe0_i8 (2018. 04. 08.)  

Az írásbeli és a szóbeli is tartalmaz magyar és egyetemes történelmi feladatokat. 

II. kategória: Kr. e. VI. század – 1844.

A feladatok az adott forduló időtartamára vonatkoznak. A 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv 9-10. évfolyamra vonatkozó követelményei és a megadott szakirodalom az írásbeli feladatok alapja. 

A szóbeli döntő témái a közép- és emelt szintű érettségi követelmények adott időszakra vonatkozó elemei (3., 5., 7. témakör) és a megadott szakirodalom alapján készülnek. A szóbeli döntőben a felkészülés során használható a 2018/19. tanév érettségi vizsgáján engedélyezett középiskolai történelmi atlasz.

1. forduló: Kr.e. VI. század – 1490 

Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. forduló: Kr. e. 44-1686

 1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok
 2. Alison Cooely: A világjáró császár (Hadrianus) (fordította: Boross Anna) = BBC History. 2016. július (VI. évfolyam.7. szám) pp. 37-41.
 3. Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, 2000. pp. 145–157. (Magyarország Zsigmond uralkodása idején)
 4. Magyarország története 17. ( Az ország három részre szakadása) szerk. Véber Franciska (2009): Magyarország története ismeretterjesztő filmsorozat 17. FilmArt Filmstúdió és Magyar          Televízió, rendező: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=8zksdZlM1js (2018. április 8.)

3. forduló: 1000-1844

Írásbeli: egyetemes és magyar történelem
Szóbeli: magyar történelem 1458-1844

 1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok
 2. Draskóczy István: A tizenötödik század története. Pannonica Kiadó, Budapest. pp. 37-45. (A jobbágyi társadalom és a földesurak)
 3. Oborni Teréz: Az országépítő fejedelem = BBC History, 2018. február (VIII. évfolyam 2. szám) pp.20-26.
 4. Katus László: A rendi dualizmus kora (1790-1830), A reformkor: a polgári átalakulás előkészítése. = Magyarország története. (Főszerkesztő: Romsics Ignác), Akadémiai Kiadó,2007. pp. 581-606. 
 5. Magyarország története 25. (Széchenyi és Széchenyi) szerk. Véber Franciska (2009):Magyarország története ismeretterjesztő filmsorozat 25. FilmArt Filmstúdió és Magyar Televízió, rendező: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yvqaz22zgzc (2018. április 8.)

A nevezés módja: online a www.tehetseghalo.hu oldalon.

A nevezés során a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével ig.

A jelentkezés menete:

1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap,a nevező iskola postai és elektronikus címe )

5. A sikeres jelentkezést követően (várhatóan 24 órával később) az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat a tehetseg.bppok@oh.gov.hu e-mail-címen kérjük jelezni.

Nevezési határidő: 2018. november 9-ig.

A megyei versenyfelelős a létszámot 2018. november 30-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

Nevezési díj nincs

Fordulók

1. forduló: 2019. január 10. (csütörtök) 14.00-16.00 óra
A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK eljuttatja a Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. A felterjesztés határideje: 2019. január 18. A Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a fordulón részvevők létszámát 2019. január 23-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

2. forduló

Időpontja: 2019. február 7. (csütörtök) 14.00-16.00 óra

Helyszíne: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma, 1097 Budapest, Gyáli út 22.

A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK juttatja el az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket és a dolgozatokat eljuttatják az ELTE SRPSZKK-hoz 2019. február 21-ig.

3. forduló: 2019. április 26-27.
Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az ELTE SRPSZKK értesít.  

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. 
Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az ELTE SRPSZKK honlapján teszi közzé (www.srpszkk.hu), valamint a 2. fordulón elért eredmények megtekinthetők a www.tehetseghalo.hu honlapon is.

Díjazás

A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.
Kategóriánként az első három helyezett az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát veheti át, melyek átadására 2019. június 5-én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.
Az országos döntőn résztvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége:

Dr. Bakó Balázs
Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
E-mail: bako.balazs@srpszkk.elte.hu
Telefon:+36-94-519-604;

Kapcsolattartó Budapesten és Pest megyében:

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2142

 

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Savaria országos történelem verseny (535KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)