2018.10.25. csütörtök
Nyomtatás

XXVI. Országos történelem tanulmányi verseny [Budapest]

7-8. osztályosok
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2018.12.11.
helyszíne:
iskolai forduló
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.12.11.
helyszíne:
iskolai forduló
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.02.07.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.04.12-13.
helyszíne:
Szombathely
Eredmények közzététele:
2019.02.22.  16:30
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Oktatási Hivatal
szakmai felelőse:
Bakó Balázs
elérhetősége:
+36-94-519-604, bako.balazs@srpszkk.elte.hu
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374-2142, bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu

 A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8.évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok e korosztálynak megfelelő életkorú tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai

A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság (pl. meg nem engedett segédeszközök használata stb.) esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.
A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.

A verseny témája, ismeretanyaga

Az ókori Róma és a középkor története, a magyar őstörténet és az Árpád-ház története

A felkészüléshez felhasználható irodalom:

1. Az iskolai forduló: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok.

2. megyei/fővárosi forduló: az iskolai forduló anyaga és

 1. Viselet története:
  Orcsik Gézáné: Viselettörténet 5-13.o. http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/10_1322_002_101215.pdf 
 2. Zanza tv:

  Az ókori Róma videóanyagai (3 videó)-https://zanza.tv/tortenelem/az-okori-roma(2018.04.08.) - Róma, Római civilizáció és életmód, Pannónia, Összeomlás.

  Népvándorlás, és a Nyugatrómai birodalom megszűnése

  A középkor videóanyagai (3 videó)- https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor(2018.04.08.) - Államok a kora középkorban, Technika és technológia az ezredfordulón, fellendülés, keresztes hadjáratok, A középkori város élete, kereskedelem

3. Országos döntő: az iskolai és megyei forduló anyagai és

 1. http://tortenelemcikkek.hu alább felsorolt szöveges tartalmai
  1. Magyar őstörténet, honfoglalás és a kalandozások kora- http://tortenelemcikkek.hu/node/82
   (2018.04.08.) -  Nomád életmód és őstörténet alcímtől a cikk végéig 
  2. Árpád–házi királyaink (972-1131) - http://tortenelemcikkek.hu/node/83 
   (2018.04.08.) - Géza fejedelemtől Könyves Kálmán királyig
  3. Árpád–házi királyaink (1131-1301) - http://tortenelemcikkek.hu/node/91
   (2018.04.08.) - III. Béla, II. András
  4. Az Aranybulla - http://tortenelemcikkek.hu/node/470 (2018.04.08.)
  5. IV. Béla és a tatárjárás - http://tortenelemcikkek.hu/node/195(2018.04.08.)
  6. Az államalapítás története - http://tortenelemcikkek.hu/node/196 (2018.04.08.)
  7. Mindennapi élet a középkorban - http://tortenelemcikkek.hu/node/92(2018.04.08.) - a cikk elejétől a lovagi életmód alcímig
 2.  Csataterek sorozat videó anyagai: 
  1. rész: Kalandozások - https://www.youtube.com/watch?v=R8lKrRhIspw (2018.04.08.) i
  2. rész: Vértes -https://www.youtube.com/watch?v=c7OmrcBI9a4 (2018.04.08.)
 3. Magyarország története ismeretterjesztő filmsorozatszerk. Véber Franciska (2009) FilmArt Filmstúdió és Magyart Televízió, rendező: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba. videó anyagai - 01-08 részeiből részletek 
  https://www.youtube.com/watch?v=fkG5ne88U_k&list=PL_xmfKdRXv9Kspaxe1CQ 38fnpkA7Oe03V(2018.04.08.)

A nevezés határideje: 2018. november 9.

A nevezés módja: online a www.tehetseghalo.hu oldalon.

A jelentkezés menete:

1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap,a nevező iskola postai és elektronikus címe )

5. A sikeres jelentkezést követően (várhatóan 24 órával később) az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat a tehetseg.bppok@oh.gov.hu e-mail-címen kérjük jelezni.

A megyei versenyfelelős a létszámot 2018. november 30-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

Fordulók

1. iskolai forduló

2018. december 11. (kedd) 14-15.30 óra

A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK elektronikus úton juttatja el az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz, aki azt továbbítja az iskolák felé. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. A felterjesztés határideje: 2018. december 17. A az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz a megyei fordulón részvevők létszámát 2019. január 7-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

2. megyei/fővárosi forduló:

Időpont:  2019. február 7. (csütörtök) 14-15.30 óra

Helyszín:  Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
                 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A fordulót a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (BPPOK) szervezi. A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK juttatja el a POK-hoz, aki azt megfelelő példányban sokszorosítja. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy POK által felkért szaktanárok javítják ki és értékelik, majd a POK versenyfelelősei az eredményeket eljuttatják az ELTE SRPSZKK-hoz 2019. február 21-ig.

3. forduló (országos döntő):

2019. április 12-13. Az országos döntőn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az ELTE SRPSZKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból

Az iskolai fordulóban legalább 70%os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. A megyei fordulók összesítése alapján országosan a legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt az országos döntőn

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az ELTE SRPSZKK honlapján teszi közzé: www.srpszkk.hu 

Díjazás

A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az eredmények megtekinthetők: a www.tehetseghalo.hu honlapon.

Kategóriánként az első három helyezett az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát veheti át, melyek átadására 2019. június 5-én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.

Az országos döntőn részt vevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

 

A szervezők elérhetősége:

Bakó Balázs
Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
E-mail: bako.balazs@srpszkk.elte.hu
Tel:+36-94-519-604

Kapcsolattartó Budapesten és Pest megyében:

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2142

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - XXVI. Országos történelem tanulmányi verseny (536KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)