2018.10.09. kedd
Nyomtatás

Fővárosi középiskolai informatikai alkalmazói verseny [Budapest]

9-10. és 11-13. évfolyamok
Informatika

 A verseny pedagógiai célja

A versenyre való felkészülés során a tanulók szerezzenek minél nagyobb jártasságot az irodai alkalmazások mindennapos felhasználási lehetőségeiről. A versenyen részt vevő tanulók bizonyítsák felkészültségüket érdekes informatika gyakorlati feladatok megoldása során.

A verseny kezdete:
2019.02.06.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.02.06.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019. március 21.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2019.04.21.  00:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
László Nikolett Viktória
elérhetősége:
+36-1-210-1030/246, laszlonv@fazekas.hu
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny kategóriái és korcsoportjai

 • Kategória:
  - gimnázium
  - szakgimnázium
 • Korcsoport:
  - I. korcsoport: 9-10. évfolyam (az előkészítő évfolyamok esetén a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (2) szerint: 9/NY, 9/N stb.)
  - II. korcsoport: középiskola 11-13. évfolyam

A verseny jellege

Gyakorlati (számítógéppel megoldandó feladatsor)

A verseny fordulói

 • iskolai forduló
 • fővárosi döntő

Az első fordulót az iskolák bonyolítják le. A részletes útmutatót és a letöltéshez szükséges elérhetőséget a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezési csoportja küldi ki a regisztrációban megadott iskolai versenykoordinátor e-mail-címére a versenyt megelőző napon.

Az I. forduló időpontja: 2019. február 6. (szerda)

A versenyhez szükséges fájlokat a rendszergazda, illetve az informatikatanár tölti le a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ munkatársa által e-mailben küldött linkről, és helyezi el a hálózaton a verseny előtt.

Fontos, hogy a versenyzők egymás munkáit ne érjék el a hálózaton és ne is kommunikálhassanak!

A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján. A javítási útmutató és értékelőlap letölthető a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ munkatársa által korábban e-mailben küldött linkről a versenyt követő naptól.

A 40% ponthatárt elért dolgozatokat javítva, és a mellékelt eredménytáblázatot kitöltve a megadott határidőig az iskola eljuttatja a részletes útmutatóban megadott helyre.

A beküldött versenymunkákat a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és a továbbjutottak névsorát megküldi a versenykoordinátoroknak/felkészítő tanároknak. A második fordulóba korcsoportonként és kategóriánként 7-7 fő juthat tovább.

A döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma: 28 fő

A II. forduló, döntő időpontja: 2019. március 21. (csütörtök)

A fővárosi döntő helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A döntőn készülő versenymunkákat a versenybizottság értékeli a verseny után, a javítási útmutató alapján. Az eredményről a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezési csoportja értesíti a versenykoordinátorokat/felkészítő tanárokat.

Az eredmények a Tehetségháló weboldalon is megjelennek.

A verseny rövid ismertetése, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A versenyzők 4-5 feladatot oldanak meg számítógépen az általános követelmények alapján.

A verseny időtartama: 180 perc.

Általános követelmények
- képek, ábrák számítógépes előállítása, transzformálása
- szövegszerkesztés
- táblázatkezelés
- prezentáció, weblapkészítés
- adatbázis-kezelés, csak a II. korcsoportban

Szakirodalom
Ajánljuk a jóváhagyott középiskolai informatika-tankönyveket, -feladatgyűjteményeket, -munkafüzete­ket, valamint a Fővárosi középiskolai informatika alkalmazói verseny korábbi éveinek feladatai.
(http://informatika.fazekas.hu/fkiav)

Az iskolai fordulóban és a döntőben használható szoftverek

 

1. változat

2. változat

3. változat

Operációs rendszer

MS Windows 7

MS Windows 10

-

Irodai programcsomag

MS Office 2013

MS Office 2016

Libre Office

Grafikai alkalmazás

MS Paint

Gimp 2.8

MS Paint

Gimp 2.10

-

Weblapkészítő program

Office Share Point Designer 2007

Office Share Point Designer 2007

-

A nevezés módja, határideje

A felkészítő tanár vagy az iskolai versenykoordinátor nevezi a tanulókat a www.tehetseghalo.hu oldalon 2019. január 30-ig. Kizárólag a Tehetséghálón történő nevezéseket tudjuk elfogadni.

A versenyre nevezési díj nincs.

A verseny díjai
Kategóriánként az I., II. és III. helyezett

az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát veheti át, melyek átadására 2019. június 5-én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.

Ütemterv

Határidő

Feladat

Felelős

2019. január 30.

nevezés: www.tehetseghalo.hu

nevező intézmények

2019. február 5.

az útmutató megküldése versenykoordinátoroknak

Budapesti POK, László Nikolett Viktória

2019. február 6.
14.00–17.00

I. forduló

Budapesti POK, a nevező iskolák szakmai felelősei

2019. február 13.

a versenydolgozatok felterjesztése

a nevező iskolák szakmai felelősei

2019. február 20.

a versenyzők kiértesítése a döntőbe való bejutásról

Budapesti POK

2019. március 21. 9.00–12.00

II. forduló, döntő

László Nikolett Viktória

2019. április 21.

eredmények közzététele Tehetséghálón

Budapesti POK

2019. június 5.

központi díjátadó ünnepség

Budapesti POK

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
László Nikolett Viktória informatikatanár
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 BUdapest, Hotváth Mihály tér 8.
E-mail: laszlonv@fazekas.hu
Telefon: +36-1-210-1030/246

Kapcsolattartó:
Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2252

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Fővárosi középiskolai informatika alkalmazói verseny (526KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)