2018.10.08. hétfő
Nyomtatás

Horváth Mihály középiskolai történelemverseny [Budapest]

9-11. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja

A tanulók végezzenek önálló kutatómunkát a megadott szakirodalomban, legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására, azok értő alkalmazására, ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit, legyenek képesek azokból összefüggéseket, következtetéseket levonni, legyenek képesek ismereteik önálló megfogalmazására.

A verseny kezdete:
2018.11.28.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.11.28.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.01.23.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.03.23.
helyszíne:
Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
Eredmények közzététele:
2019.03.30.  00:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Foki Tamás
elérhetősége:
+36-1-210-10-30/217, foki@fazekas.hu
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374-2142 bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu, tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny szakmai felelőse

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny kategóriái

I. kategória:

A fővárosi gimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

II. kategória:

A fővárosi szakgimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

A verseny jellege, részei

A háromfordulós verseny első és második fordulója írásbeli jellegű. Az első forduló teszt jellegű feladatsorát elektronikusan kapják meg az iskolák közvetlenül a forduló előtt, és sokszorosítják a szükséges példányszámban. A feladatsor titkosságáért az egyes iskolák intézményvezetői felelősek.

A második fordulóban az első fordulóban elért eredmény alapján továbbjutott versenyzők az erre kijelölt intézményben esszé jellegű feladatot oldanak meg.

A harmadik forduló szóbeli jellegű.

A második és harmadik fordulóban a részt vevő diákok a forduló eredménylistájának elkészítéséig csak kódszámmal azonosíthatók.

A verseny fordulói

Az első forduló (elődöntő): 2018. november 28. (szerda) 15.00–16.00 óráig

Helyszíne: a tanuló iskolája.

A második forduló (középdöntő) időpontja: 2019. január 23. (szerda) 15.30–17.30 óráig

Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2019. március 23. (szombat) 9.00–kb. 15.00 óra

Helyszíne: Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.)

A verseny egyes fordulóinak feladatsorait csak a versenykiírás szerinti időpontban és helyszínen lehet megoldani. Ezektől eltérni nem lehet.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A versenyzők a következő két témakörből választhatnak:

1. témakör: Árpád-házi királylányok külföldi udvarokban

A középiskolai tankönyvek és középiskolai atlasz Árpád-korra vonatkozó ismeretei mellett az alábbi szakirodalom:

 • Csukovits Enikő: Királyi gyermekek, gyermek királyok. Móra Kiadó. 1993. 56-65. o.
 • Estók János: Királynék könyve. Helikon Kiadó 2000., 2005. 48-53. oldal
 • Sághy Marianne: Szent Piroska - Eiréné. Magyar királylányból bizánci császárné. Rubicon. 2014/12. 42-45. o.
 • Nagymihályi Géza: Az idegen szent - Árpád-házi Szent Piroska élete és kora. Kairosz Kiadó, 2013. 25-40. o., 67-71. o. és a kötet végén található színes képek (1-32. sz.)
 • Sz. Jónás Ilona: Árpád-házi Szent Erzsébet. Akadémiai Kiadó. 1989. 54-107. oldal, a térképmelléklet (192. o.), képek a kötet végén (1-23. sz.)
 • 910 éve halt meg Skóciai Szent Margit. 1. A történelemmel fonódott egybe a sorsa. 2. Margit egy sírban nyugszik férjével. Múlt-Kor. Történelmi Magazin.
  Letölthető: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=686&pIdx=1,https://mult-kor.hu/cikk.php?id=686&pIdx=2

2. témakör: Az iszlám vallás, művészet és építészet jellegzetességei, összefüggései.

A középiskolai tankönyvek és középiskolai atlasz iszlám témájára vonatkozó ismeretei mellett az alábbi szakirodalom:

 • Iszlám művészet és építészet. Szerkesztette: Markus Hattstein és Peter Delius - Vince kiadó, 2005 - oldalszámok: 6-7 (térkép), 9-31, 44-45, 54-57, 124-127, 172-173, 202-205, 324-327, 448-451, 481, 490-493, 530-533, 574-577,
 • William Montgomery Watt: Az iszlám rövid története (a világ vallásai sorozat), Akkord kiadó, 2000 – oldalszámok: 91-103,
 • Iszlám (nagy civilizációk sorozat), Kossuth kiadó, 2010 – oldalszámok: 34-39, 44-51, 62-85,

A kijelölt szakirodalom digitálisan is elérhető a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium iskolai könyvtárában is (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.).

A fordulók feladatainak rövid ismertetése

Az első fordulóban a választott témakörhöz kapcsolódó, tesztjellegű feladatlapot töltenek ki a versenyzők, melyre 60 perc áll a rendelkezésükre, és 50 pontot szerezhetnek.

A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszé maximális terjedelme négy kipontozott A/4-es oldal lehet.

A döntőbe jutott tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy belehelyezkedjenek egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe.

A szóbeli fordulóban a versenyzők egy forrásokat tartalmazó tétellapot húznak, és a tétellapon leírt szituációba helyezkedve kell feleletüket előadniuk.

A felkészülési idő után maximum 15 perc áll a versenyzők rendelkezésére a feleletre. Ebből legfeljebb 10 percben fejthetik ki a válaszukat, majd ezt követően a szakmai zsűri kérdéseire válaszolnak. A döntőben a diákok 50 pontot szerezhetnek.

Az egyes fordulók feladatait a versenyzők különböző típusú források és forrásszemelvények felhasználásával oldják meg. A feladatok megoldásához a megadott szakirodalom és a témákra vonatkozó középiskolai tananyag értő alkalmazása szükséges, ezért a mellékelt források egyaránt származhatnak a kijelölt szakirodalomból és egyéb, a témához kapcsolódó forrásból, publikációból. A feladatok megoldásához más segédeszköz nem használható.

A verseny pontszámítási módja

(elődöntő írásbeli pontszáma+középdöntő írásbeli pontszáma)/2+szóbeli forduló pontszáma

Az elérhető maximális pontszám: (50+50)/2+50=100 pont

Az összpontszám azonossága estén a szóbeli fordulóban kapott pontszám dönt a végső rangsorról. Amennyiben ez a pontszám is azonos, úgy a zsűri elnökének pontszáma dönt a végleges helyekről.

A nevezésihatáridő: 2018. november 16. (péntek)

A nevezésmódja: online, a www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon.

A nevezésért, az adatok pontosságáért a tanuló iskolája felelős.

A nevezéssel és a verseny lebonyolításával kapcsolatos egyéb kérdésekben a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ általános versenyszabályzata az iránymutató, amely a www.tehetseghalo.hu oldalon elérhető.

A második fordulóba továbbjutó diákok kötelesek a forduló helyszínén leadni a – szülői nyilatkozatot is tartalmazó – OH központi nevezési lapot, amely a www.tehetseghalo.hu portálról tölthető le.

A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje

Az első forduló feladatlapjait az iskolák szaktanárai központi útmutató alapján javítják ki.
A legalább 50 %-ot elért, illetve ha ilyen nincs, a legjobb kettő dolgozatot 2018. december 7. (péntek) 14.00óráig kell eljuttatni (postai úton vagy személyesen) a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba.

A beérkezett dolgozatok eredménye alapján a versenybizottság megállapítja a második fordulóba jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot, és kiválasztja a továbbjutókat, akik részt vehetnek a középdöntőben.

A második fordulóba (középdöntőbe) jutott tanulók névsorát a Tehetségháló oldalán 2019. január 8. (kedd)-ig tesszük közzé.

A második fordulóban írt esszéket a versenybizottság értékeli, és az első és a második forduló eredménye alapján megállapítja a döntőbe jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot. A döntőbe jutott tanulók névsora a Tehetségháló oldalán 2019. február 19. (kedd)-től lesz látható.

A második fordulóban (középdöntőben) részt vevő diákok maximális létszáma: 80 fő

A harmadik fordulóban (szóbeli döntő) részt vevő diákok maximális létszáma: 32 fő.

A versenyre nevezési díj nincs.

A verseny díjai

Adöntővalamennyirésztvevőjeemléklapotvehetát.

Az első három helyezett témakörönként és kategóriánként oklevelet kap és jutalomban részesül az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ díjkiosztó ünnepségén.

Értékelés, eredményhirdetés: a verseny után.

Az eredmények megtekinthetők a www.fazekas.hu és www.tehetseghalo.hu honlapokon.

A verseny ütemterve

Határidő

Feladat

2018. 11. 16.

nevezés a Tehetségháló weboldalon

2018. 11. 28.

első (iskolai) forduló

2019. 01. 23.

második forduló

2019. 03. 23.

fővárosi döntő lebonyolítása

2019. 06. 05.

központi díjátadó ünnepség

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:

Foki Tamás igazgatóhelyettes, tanfelügyelő és minősítő szakértő - történelem
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
E-mail: foki@fazekas.hu
Tel/Fax: +36-1-210-1030/217


Kapcsolattartó:

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel.: +36-1-374-2142

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Horváth Mihály középiskolai történelemverseny (535KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)