2020.04.06. hétfő
Nyomtatás

Mozgóképalkotó verseny

9-12. évfolyam
Művészetek

A verseny pedagógiai célja:

A digitális képalkotás eszközeivel történő kifejezésmód népszerűsítése. A csoportban történő együttműködés, együtt gondolkodás és problémamegoldásra való ösztönzés, a kreatív, kritikai látásmód és információs műveltség fejlesztése a digitális képalkotás eszközeivel, és a tehetséggondozás.

A verseny kezdete:
2020.01.10
helyszíne:
online
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2020.01.10
helyszíne:
online
A(z) 2. forduló időpontja:
2020.03.21
helyszíne:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Eredmények közzététele:
2020.03.25.  16:30
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Sós Ferenc
elérhetősége:
+36-1-280-2500, sosf@freemail.hu
koordinátora:
Lovász Tamás
elérhetősége:
+36-1-374-2237, lovasz.tamas@oh.gov.hu

Nevezés feltételei

A versenyen részt vehetnek a budapesti középfokú nevelési intézmények 9-12. évfolyamos tanulói.

A verseny fordulói

I.  iskolai forduló
II. döntő

I. iskolai forduló:

Az iskolai fordulóra 3 fős csapatok nevezhetnek. A forduló témája az induló csapatok kreatív bemutatása.

A bemutatkozó filmmel kapcsolatos tartalmi követlmények: a kisfilm témája a csapat bemutatása úgy, hogy közben a csapat tagjait is meg kell jeleníteni a kisfilmben, mindezt műfaji megkötés nélkül.

Formai követelmények:
formátum: mp4
felbontás: 1080p
hossz: maximum 1 perc.
A DVD-n nyomtatott betűvel tüntessék fel a csapat és az iskola teljes nevét.
A fájl nevében legyen rögzítve az iskola neve és alsó aláhúzással (_) elválasztva a csapat neve. (Pl: adyendregimnázium_meggymaghadnagy.mp4) 
A megadott paraméterektől történő formai vagy tartalmi eltérések a pályázati produktum visszautasítását/érvénytelenségét eredményezhetik.

Az iskolai fordulóból iskolánként egy 3 fős csapat nevezhető a fővárosi döntőre, melyet az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ www.tehetseghalo.hu felületén tehet meg. A beérkező versenyműveket három főből álló zsűri értékeli. A legjobb versenyművet beküldő 15 csapat vehet részt a fővárosi döntőn.

Jelentkezési határidő: 2019. december 17.

A nevezésen felül kérjük a csapatnevet, iskola nevét és a résztvevők nevét e-mailben a lovasz.tamas@oh.gov.hu címre megküldeni, valamint az elkészült versenyműveket DVD-n, postai vagy személyes úton a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezés csoportjának eljuttatni (1088 Budapest, Vas utca 8., I.em. 114-es szoba).

A feladott vagy személyesen kézbesített pályamunkához legyenek szívesek a versenyzőre, illetve amennyiben a jogi rendelkezések szerint szükséges, a felvételen szereplőkre vonatkozó felhasználói engedély egy kitöltött és aláírt példányát mellékelni.

Leadási határidő: 2020. január 10.

FIGYELEM!

Személyiségi és szerzői jogvédelemmel kapcsolatos rendelkezések:

A leadott versenyművek elkészítésekor fokozott figyelmet kell fordítani az alkotáson megjelenő személyek személyi adataihoz, az alkotáson megjelenő személyek képmásának védelmére vonatkozó szabályok betartására. A Ptk. 2:43, és 48. szakaszainak, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok szabályaira.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A versenyműveken arcképükkel, vagy szereplőként megjelenő személyektől a megjelentetéshez személyes belegyezésüket kell kérni, azonban  nem kell a felvételen szereplő személy hozzájárulása, ha a kép nyilvános közszereplés alakamával készült vagy tömegfelvételt jelenít meg. 

Weboldalunkról letölthető a versenyzőre és a felvételen szereplőkre vonatkozó felhasználási engedély.

A továbbjutó csapatok intézményét és felkészítő tanárát a versenyszervezési csoport e-mailben értesíti
Értesítés dátuma: 2020. február 5.

II. Döntő:

A döntőre a csapatok a „MI BUDAPESTÜNK” témában készítenek kisfilmet. A továbbjutó csapatok részére emailben küldjük meg a döntő konkrét feladatának témameghatározását, valamint 5 db képi (jpg/png) és 5 db hanganyagot (mp3) tartalmazó fájlt 2020. február 15-ig.
A megküldött anyagból legalább egy tetszőlegesen választott képet és hanganyagot kell beépíteni a leadandó kisfilmbe.
A téma feldolgozásában a műfaj szabadon választott.
Ajánlott filmműfajok: filmetűd/költői kisfilm, dokumentumfilm, imázsfilm, reklámfilm.

A leadandó versenyművel kapcsolatos formai követelmények:
mp4 formátum 
1080p felbontás
maximum 3 perc hosszúságban.

A versenymű elkészítését dokumentálni kell – ami lehet: storyboard, forgatókönyv (rövid írásos cselekményleírás, szöveges technikai forgatókönyv, szerkesztési terv) –, amelyet „MUNKANAPLÓ” címmel PDF formátumban kell a beküldendő DVD-re felmásolni.

A kész DVD-t postai vagy személyes úton a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ részére juttassák el (1088 Budapest, Vas utca 8., I.em. 114-es szoba).
Az adathordozón nyomtatott betűvel tüntessék fel a csapat és az iskola teljes nevét.
A fájlnévben is legyen rögzítve az iskola neve és alsó aláhúzással (_) elválasztva a csapat neve (Pl: adyendregimnázium_meggymaghadnagy.mp4).
A megadott paraméterektől történő formai vagy tartalmi eltérések a pályázati produktum visszautasítását/érvénytelenségét eredményezhetik. 

A feladott vagy személyesen kézbesített pályamunkához legyenek szívesek a versenyzőre, illetve amennyiben a jogi rendelkezések szerint szükséges, a felvételen szereplőkre vonatkozó felhasználói engedély egy kitöltött és aláírt példányát mellékelni.

Személyes leadás vagy postai feladás határideje: 2020. március 16.

A döntőre és az elődöntőre a versenyműveket az alábbi ingyenesen elérhető programokkal javasoljuk elkészíteni, de természetesen az intézmények tulajdonában lévő licensszel rendelkező programok is használhatók.
Da Vinci Resolve https://www.videohelp.com/software/DaVinci-Resolve
Flexclip Video Maker https://www.flexclip.com/
Viedo Cutter https://online-video-cutter.com/

Döntő időpontja: 2020. március 21. (szombat) 10:00-13:00

Helyszíne: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.

A döntő napján mind a 15 csapat alkotása a helyszínen bemutatásra kerül. A csapatok a versenymű levetítése után maximum 2 perces prezentációban, szóbeli előadásban ismertetik a zsűri és a versenyzőcsapatok előtt alkotásukhoz kapcsolódó gondolataikat, bemutatják a film készítéséhez kapcsolódó munkanaplót. Ez a rövid prezentáció szólhat arról, hogy miért az adott filmműfajban készítették el alkotásukat, miért ezt a témát választották a film tárgyául, milyen nehézségekkel küzdöttek meg és milyen pozitív élményekre tettek szert a film készítése során. Ezt követően a 3 fős szakmai zsűri a helyszínen eredményt hirdet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a verseny napján az Oktatási Hivatal nevezési lapját és a szülői hozzájáruló nyilatkozatot a regisztrációkor kell leadni (a nevezési lap a www.tehetseghalo.hu oldalról letölthető).

Az eredmények közzététele: a Tehetséghálón 2020. március 25-ig.

Értékelési szempontok

Az értékelés alapja az elkészült kisfilm és a munkanapló. Az alkotásokat a zsűri az alábbi szempontok szerint értékeli:

  • az elképzelés megtervezettsége, a munka szervezettsége
  • a munka dokumentáltságának minősége, áttekinthetősége, kidolgozottsága
  • a kivitelezés technikai és esztétikai minősége, ötletessége, személyessége
  • A prezentáció formai követelménye, tartalma

A verseny díjazása

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot kap. Az 1-3. helyezést elért csapatok tagjai a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Díjátadó ünnepségén oklevelet kapnak és könyvutalványban részesülnek.


A verseny ütemterve

Határidő

Feladat

Felelős

2019.12.17-ig

nevezés

iskola

2020.01.10.

elődöntőbe továbbjutó csapat adatainak és a versenymű leadási határideje:

felkészítő tanár

2020.02.05-ig

döntőbe továbbjutó csapatok értesítése

Budapesti POK

2020.02.15-ig

döntő feladatainak meghatározása és kiadása

Budapesti POK

2020.03.16-ig

döntőbe továbbjutó csapat versenyművének leadási határideje

felkészítő tanár

2020.03.21. (szombat)

döntő

Budapesti POK és szervező iskola

2020.03.25.

döntő eredményeinek közzététele  a Tehetséghálón

Budapesti POK

2020.05.28.

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Díjátadó ünnepsége

Budapesti POK

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége


Szakmai felelős:
Sós Ferenc
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.
E-mail: sosf@freemail.hu
Tel: +36-1-280-2500

Kapcsolattartó:
Lovász Tamás versenyszervező
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: lovasz.tamas@oh.gov.hu
Tel: +36-1-374-2237

Kapcsolódó anyagok

Nevezési lap és szülői nyilatkozat (629KB)

Adatkezelési tájékoztató - Mozgókép alkotói verseny (158KB)

Felhasználási engedély - Mozgóképalkotó verseny 2019/2020 (141KB)